Regulamin wejść do Szkoły Podstawowej nr 11 w Tczewie

BEZPIECZNA SZKOŁA - Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów Pismo dla szkół datowane 27 września 2017 roku dla dyrektorów szkół nauczycieli , Rodziców i uczniów wypracowane przez praktyków i ekspertów. Dokument opisuje działania profilaktyczne i procedury związane z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego, a także zawiera zbiór dobrych praktyk i szczegółowych wskazówek dla szkoł. Numer pisna DWKI-WPB.5012.55.2017.ARB

Wejścia do budynków i na tereny przyległe
Szkoły znajdują się na terenach ogrodzonych, standardowo posiadają 3 i więcej wejść do budynku. Klucze wejściowe znajdują się w stałym posiadaniu osób upoważnionych lub wydawane są zgodnie z ustalonymi przez szkoły procedurami.
W szkołach zlokalizowanych w dużych miastach przy wejściu do budynków najczęściej znajduje się portiernia. Z trudniejszą sytuacją mamy do czynienia w szkołach zlokalizowanych w mniejszych miejscowościach, gdzie często brak portierni lub osoby pełniącej funkcję portiera, a osoby wchodzące/wychodzące kontrolowane są przez wyznaczoną osobę dyżurującą przy wejściu.
REKOMENDACJE DLA DZIAŁAŃ SZKOŁY:
11
1) należy monitorować wejście do budynku, weryfikować osoby wchodzące do budynku – zwłaszcza niezwiązane z codziennym życiem szkoły i nie dopuszczać do ich swobodnego poruszania się po terenie szkoły
2) nie należy pozostawiać otwartych drzwi do budynku szkoły, szczególnie tych, które nie podlegają monitorowaniu i/lub bezpośredniej kontroli pracownika szkoły
3) nie należy wpuszczać bez weryfikacji osób na teren szkoły
4) należy prowadzić książkę wejść i wyjść, zwłaszcza osób niezwiązanych bezpośrednio z placówką
5) należy sprawować stały nadzór przy wejściu do budynku szkoły. Procedura wejścia/wyjścia
Uczniowie najczęściej wpuszczani są do budynku wejściem głównym. Osoby z zewnątrz podlegają kontroli portiera lub osoby wyznaczonej, stosowany jest również wpis księgi gości. Bardzo często gość nie jest doprowadzany do celu, co umożliwia mu swobodne poruszanie się po placówce szkolnej.
REKOMENDACJE DLA DZIAŁAŃ SZKOŁY:
Procedury wejścia/wyjścia powinny być dokładnie określone i przedstawione pracownikom administracyjnym oraz dydaktycznym. Bezwzględnie nie można pozwolić na swobodne poruszanie się po terenie szkoły osobie obcej.

 

W dniu dzisiejszym Rada Pedagogiczna zaopiniowała pozytywnie procedury wejścia do szkoły Podstawowej nr 11 w Tczewie. Pozytywnie zaopiniowała procedury też Rada Radziców.

Opublikowano: 07 grudnia 2017 20:47

Kategoria: Prawo szkolne

Załączniki:

Procedura wejść do Szkoły Podstawowej nr 11 w Tczewie [312.98 KB]

Wyświetleń: 1211

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w spotkaniach Rady Rodziców, które odbywają się co drugi miesiąc w pierwszą środę o godz 18.00 lub w razie potrzeby co miesiąc. O terminach zostaną Państwo powiadomieni w zakładce Rady na stronie internetowej Szkoły i/lub w sekretariacie.
Zaszyfrowany adres tej strony