Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 28-01-2020r.

ZMIANY W WSO I STATUCIE WSO

WSO

 

Rozdział V

Ocenianie w klasach IV – VIII

 

2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. Sprawdzone i ocenione prace klasowe nauczyciel przechowuje do końca każdego półrocza. Nauczyciel udostępnia do wglądu w/w prace uczniom i rodzicom/opiekunom prawnym

/ otrzymuje brzmienie/

Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom/prawnym opiekunom.

 

STATUT

§ 21

2.2. powtórzył materiał poprzednich zajęć z danego przedmiotu, opanował omawiany materiał, wykonał pracę domową zadaną przez nauczyciela.

 

/otrzymuje brzmienie/

 

powtórzył materiał poprzednich zajęć z danego przedmiotu, opanował omawiany materiał, wykonał prace zadane przez nauczyciela /zgodnie z PSO/

 

 

Rozdział 7

§ 39

2.10. prowadzić zeszyt lub ćwiczenia i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu, .

 

/otrzymuje brzmienie/

 

prowadzić zeszyt lub ćwiczenia i wykonywać prace zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu,

 

Opublikowano: 29 stycznia 2020 13:31

Kategoria: Prawo szkolne

Wyświetleń: 225

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony