Informacje dla rodziców - Covid

Zasady i organizacja funkcjonowania szkoły w okresie od 25 maja do 7 czerwca

Kalendarz zmian w  SP11 im. Mikołaja Kopernika w Tczewie  – uruchamiamy stopniowo pracę

Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i zajęcia rewalidacyjne.

Od poniedziałku, 18 maja br. przywróciliśmy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych.

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

 

Od 1 września przywracamy nauczanie stacjonarne według nowych procedur /patrz pkt 9/

 

Opublikowano: 01 października 2020 08:02

Kategoria: Prawo szkolne

Załączniki:

01. Komunikat dla rodziców [232.01 KB]

02. Oświadczenia rodziców_opiekunów prawnych [196.56 KB]

02. Oświadczenia rodziców_opiekunów prawnych (wersja do edycji) [15.37 KB]

03. PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W SZKOLE W CZASIE PANDEMII COVID-19 [154.79 KB]

04. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19 [151.57 KB]

05. Zasad organizacji i prowadzenia konsultacji dla uczniów [157.18 KB]

06. Praca biblioteki szkolnej [142.32 KB]

07. Zgoda i oświadczenie rodziców [138.43 KB]

07. Zgoda i oświadczenie rodziców - aktualizacja (01.10.2020) [137.58 KB]

07. Zgoda i oświadczenie rodziców - aktualizacja ważne od 01.10.2020 r. (wersja do edycji) [16.1 KB]

08. Zasady organizacji zajęć z rewalidacji [137.51 KB]

09. Procedury obowiązujące od 01-09-2020 r. [602.08 KB]

Wyświetleń: 2292

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony