List Rady Rodziców - wrzesień 2017

Serdecznie dziękujemy za zeszłoroczną współpracę i za dokonane wpłaty na konto Rady Rodziców. Dzięki nim mogliśmy, jako rodzice, umilić naszym pociechom czas spędzony w szkole między innymi finansując nagrody w 27 konkursach szkolnych i w 6 konkursach międzyszkolnych. W roku szkolnym 2016/2017 dofinansowaliście takie imprezy jak Pasowanie na ucznia, Koncert patriotyczny dla klas 1-3, Wieczór poezji, Zabawa karnawałowa, Zabawa andrzejkowa, Mikołajki, festyn z okazji Dnia Dziecka, Przedstawienie o tematyce profilaktycznej . Ponadto sfinansowaliśmy nagrody dla uczniów kończących pracę w gazetce szkolnej „Niebieski mundurek” oraz samorządzie uczniowskim. Z Waszych wpłat oraz z pieniędzy ze zbiórki makulatury zakupiono szafę na sprzęt sportowy. Dofinansowaliśmy także wyjazd Naszych sportowców do Olecka na Mistrzostwa Polski w Czwórboju. Dzięki naszym wpłatom nauczyciele mogą zakupić nagrody książkowe na koniec roku dla uczniów wyróżniających się w nauce. Każda klasa, która wpłaciła powyżej 300 zł. otrzymała także dofinansowania w wysokości 20% wpłaty do wycieczki końcoworocznej. Jeszcze raz dziękujemy za wpłaty i zachęcamy tych rodziców, którzy chcieliby wspomóc Radę Rodziców także w tym roku szkolnym. Poniżej podajemy nr konta: 78 8345 0006 0002 9157 2000 0001 Kwota składki oraz nr konta podawane są rokrocznie na stronie internetowej Szkoły w zakładce Rada Rodziców. Pierwsze w roku szkolnym zebranie Rady Rodziców odbędzie się 20.09.2017. roku o godz. 18.00. w stołówce szkolnej - obowiązkowe dla trójek klasowych. Na pierwszym zebraniu omówione zostaną zeszłoroczne finanse i dokonane zostaną wybory Rady na obecny rok szkolny. Wobec powyższego prosimy o obecność. Serdecznie pozdrawiamy i liczymy na równie owocną współpracę w tym roku szkolnym Rada Rodziców

Opublikowano: 04 września 2017 06:24

Kategoria: Rada Rodziców

Wyświetleń: 855

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika

Realizacja: Superszkolna.pl

  • Informujemy, że ostatnie zebranie Rady Rodziców w tym roku szkolnym odbędzie się w środę 6 czerwca o dodzinie 18.00
Zaszyfrowany adres tej strony