ABC Szkoły Promującej Zdrowie

Definicja Szkoły Promującej Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

• systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,

• wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 

Trochę historii

W Polsce działania dla tworzenia SzPZ rozpoczęto w 1991 r. Polska była jednym z 4 krajów, które realizowały projekt pilotażowy.  Potem znaleźliśmy się w czołówce państw  przyjętych do Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Obecnie sieć ta obejmuje 45 krajów.

W 1992 r. powstała w Polsce pierwsza wojewódzka sieć szkół promujących zdrowie, było to w województwie ciechanowskim. Od 2006 r. sieci SzPZ istnieją we wszystkich województwach i należy już do nich 3300 szkół i przedszkoli.

 

Kto uczestniczy w tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie?
- uczniowie;
- nauczyciele;
- rodzice;
- inni pracownicy szkoły;
- inne osoby ze społeczności lokalnej.

 

 

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

 

- dążenie do zdrowego stylu życia oraz stwarzanie uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów,

- szkoła ma umożliwić uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmocnić ich poczucie własnej wartości,

- szkoła powinna zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne pracy i nauki,

- w szkole należy włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,

- szkoła ma wyposażyć uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego.

 

Standardy szkoły promującej zdrowie

1.Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

2.Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

3.Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

4.Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

 

W oparciu o: „Szkoła Promująca Zdrowie - Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”

Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej

ORE- Ośrodek Rozwoju Edukacji

Opublikowano: 24 października 2019 11:02

Kategoria: Szkoła Promująca Zdrowie

Wyświetleń: 239

Wszelkie prawa zastrzeżone © Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mikołaja Kopernika

Realizacja: Superszkolna.pl

Zaszyfrowany adres tej strony